Updates

Pricing Engine Implementation

Pricing Engine Implementation

Een gespecialiseerde NL bank heeft een pricing applicatie geselecteerd voor haar complexe funding portfolio. Mylette zorgt voor project management, technische implementatie en interfacing. Ook dragen we bij aan de data analyse en - structurering.

Het project heeft een doorlooptijd van 12 maanden en draagt bij aan de verbetering van collateral management en externe rapportages.

Management Training

Management Training

Een NL bank benaderde Mylette voor een kennisprogramma voor haar staf en middle management van de beleggingsafdeling. Met deze doelstelling heeft Mylette in drie weken een programmavoorstel gepresenteerd, gebruikmakend van haar academische netwerk en ervaring met het organiseren van academies.

Inmiddels is er door de cliënt gevraagd naar uitbreiding voor de internationale vestigingen.

Mylette levert

Mylette is dienstverlener aan de financiële industrie met consulting, solutions en services. Onze ervaren consultants realiseren concrete waarde voor onze cliënten in transities en ter ondersteuning van kennisintensieve taken.

We hebben de ervaring en kennis om veranderingen en oplossingen te relateren aan een strategie en verdienmodel en zo daadwerkelijk op te treden als partner voor onze cliënten.

Onze diensten beperken zich niet tot traditionele consulting; partneren is voor ons ook oplossingen realiseren en ondersteuning bieden in onderhoud, beheer, resourcing en expertise, ook vanuit ons netwerk.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven