Testimonials

“When we engaged Mylette had a very tight deadline for connecting to the Bank Data Retrieval Portal (Verwijzingsportaal Bankgegevens). We were “live” within no less than 8 weeks and thus immediately comply with our regulatory obligation. The Bank Data Retrieval Connector from Mylette is a complete solution that takes care of the daily processing of the data and retrieval, eliminating our excessive efforts around this process!”

“Victor Tuson Palau – CTO – EBURY”

Mylette levert

Mylette is dienstverlener aan de financiële industrie met consulting, solutions en services. Onze ervaren consultants realiseren concrete waarde voor onze cliënten in transities en ter ondersteuning van kennisintensieve taken.

We hebben de ervaring en kennis om veranderingen en oplossingen te relateren aan een strategie en verdienmodel en zo daadwerkelijk op te treden als partner voor onze cliënten.

Onze diensten beperken zich niet tot traditionele consulting; partneren is voor ons ook oplossingen realiseren en ondersteuning bieden in onderhoud, beheer, resourcing en expertise, ook vanuit ons netwerk.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven