Investment Management

Investment Management

Meer bereik, minder kosten.

Investment Management heeft de opgave om voor de eindbelegger rendement te creëren waarbij de investment beliefs, de ERG component en het gewenste risiconiveau piketpaaltjes zijn voor de inrichting van de portfolio.

Mylette zorgt met haar business - en IT expertise voor een adequate ondersteuning van de asset manager op het gebied van het vastleggen en meten van risico’s alsmede het rapporteren aan klanten en toezichthouders.

Investment Management Cases

Custodian Selection
Custodian Selection
Consulting, Project Management

Een grote NL vermogensbeheerder zocht Mylette aan om leiding te geven aan de selectie van een nieuwe prime custodian. Met onze kennis van de markt was een short-list snel opgesteld.

Alternative Investments
Alternative Investments
Business Analysis, Expert Services

Een grote NL asset management organisatie implementeert een strategie van illiquide en alternatieve investeringen. Mylette assisteerde bij het inpassen van afwijkende transactie processen in de lopende operatie.

Transition Management
Transition Management
Project Management, Business Analysis, Consulting

Een commercieel succesvolle internationaal actieve asset manager verwerft grote complexe fiduciaire mandaten. Mylette heeft de on-boarding van deze mandaten begeleid en uitgevoerd, waaronder de selectie van externe managers en custodians en de daadwerkelijke transitie van de assets en informatie.

Peer to Peer Funding
Peer to Peer Funding
Program Management, Business Analysis

Voor een grote NL Bank gaf Mylette leiding aan de realisatie van een platform waarop financieringsaanvragen van zakelijke clienten worden gekoppeld aan investeringsmogelijkheden voor private banking clienten.

Hedging Illiquid Assets
Hedging Illiquid Assets
Business Analysis, Implementation

Een aan een NL verzekeraar gelieerde asset manager verzorgt de liability hedging. Onderdeel daarvan waren interne TRS'en waarvoor Mylette het lead design en operationele inrichting heeft verzorgd.

Central Payment Hub
Central Payment Hub
Project Management, Business Analyses

Voor een NL vermogensbeheerder leidde Mylette de implementatie van een "Payment Hub". Het project betrof de doorstart van een gestrandde implementatie op basis van een inhoudelijke herijking.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven