Investment management

Investment management

Meer bereik, minder kosten

Investment management heeft als doel om voor de eindbelegger rendement te creëren. De investment beliefs, het ESG-component en gewenste risiconiveau, zijn de piketpaaltjes van het portfolio. De taak aan de asset manager is om de portfolio dusdanig in te richten, maar gezien de complexiteit van de meeste portefeuilles is ondersteuning hierin gewenst. De consultants van Mylette kunnen met hun ervaring in business en IT zorgen voor een adequate ondersteuning van de asset manager. Bijvoorbeeld het vastleggen en meten van risico’s, maar ook het rapporteren aan klanten en toezichthouders of het volledig (her)inrichten van de portefeuille.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Investment management cases

Custodian Selection
Custodian Selection
Consulting, Project Management

Een grote Nederlandse vermogensbeheerder vroeg Mylette om leiding te geven aan de selectie van een nieuwe prime custodian. Met onze kennis van de markt was een short-list snel opgesteld.

Alternative Investments
Alternative Investments
Business Analysis, Expert Services

Een grote Nederlandse asset management organisatie implementeert een strategie van illiquide en alternatieve investeringen. Mylette assisteerde bij het inpassen van afwijkende transactieprocessen in de lopende operatie.

Transition Management
Transition Management
Project Management, Business Analysis, Consulting

Een commercieel succesvolle internationaal actieve asset manager verwerft grote complexe fiduciaire mandaten. Mylette heeft de onboarding van deze mandaten begeleid en uitgevoerd, waaronder de selectie van externe managers en custodians en de daadwerkelijke transitie van de assets en informatie.

Peer to Peer Funding
Peer to Peer Funding
Program Management, Business Analysis

Voor een grote Nederlandse bank gaf Mylette leiding aan de realisatie van een platform waarop financieringsaanvragen van zakelijke cliënten worden gekoppeld aan investeringsmogelijkheden voor private banking cliënten.

Hedging Illiquid Assets
Hedging Illiquid Assets
Business Analysis, Implementation

Een aan een Nederlandse verzekeraar gelieerde asset manager verzorgt de liability hedging. Onderdeel daarvan waren interne TRS'en waarvoor Mylette het lead design en de operationele inrichting heeft verzorgd.

Central Payment Hub
Central Payment Hub
Project Management, Business Analyses

Voor een Nederlandse vermogensbeheerder leidde Mylette de implementatie van een 'Payment Hub'. Het project betrof de doorstart van een gestrande implementatie op basis van een inhoudelijke herijking.

Mylette werkt onder andere voor: