Treasury

Treasury

De schatkamer is rapportagefabriek geworden.

Binnen treasury afdeling komt er veel informatie binnen over de in- en uitgaande geldstromen. In de “schatkamer” worden deze informatiestromen getransformeerd in transacties en rapportages. Door de steeds snelker veranderende informatiebehoefte bij klanten en gebruikers, in combinatie met een uitdagende “regulatory environment” maken dat de treasury functie continue aanpassing behoeft.

De consultants van Mylette helpen het overzicht te behouden in deze uitdagende omgeving. We nemen best practices mee in de ontwerpfase en adviseren over onder andere het nut, de kosten en de alternatieven voor producten in de treasury waardeketen.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? neem dan contact met ons op!

Treasury Cases

Treasury System Selection
Treasury System Selection
Business Case, Project Management, Business Analyse

Voor een middelgrote NL Bank gaven onze consultants leiding aan business case tot en met start van implementatie van een nieuw treasury systeem. Onze ervaring met doelstellingen, producten en beschikbare systemen stelde de organisatie mede in staat binnen 8 maanden aan de implementatie te beginnen.

Treasury Quick Scan
Treasury Quick Scan
Consulting, Business Analysis

Voor een aantal binnenlandse en buitenlandse banken verzorgde onze consultants een Treasury Quick Scan waarin treasury doelstellingen, control framework en cost of ownership centraal staan. De uitkomsten geven richting aan prioriteiten binnen verandertrajecten en een benchmark ten opzichte van vergelijkbare operaties.

Implementation Support
Implementation Support
Business Analysis, Expert Services

Voor een leidende onderneming in software voor de financiële industrie, verleent Mylette support bij implementatie van treasury software bij nationale en internationale cliënten. Vooral daar waar training en industrie benchmarks benodigd zijn, vult Mylette de lokale teams aan.

FX Sales Portal
FX Sales Portal
Lead Design, Product Management, Architecture

Voor een leidende NL commercial bank was de opdracht een legacy oplossing voor FX Sales te heractiveren en stapsgewijs in te passen in een moderne architectuur. Tegelijkertijd werden nieuwe wensen en regelgeving ingepast.

Repos Implementation
Repos Implementation
Project Management, Business Analysis

Voor een gespecialiseerde NL Bank gaf Mylette leiding aan de implementatie van repo's in transactieverwerkende systemen, rapportages en accounting. Onze specifieke ervaring met de gebruikte systemen gaf de doorslag voor een succesvolle introductie van dit product.

Pricing Engine Implementation
Pricing Engine Implementation
Project Management, Integration, Solutions, Architecture

Een gespecialiseerde NL bank heeft een pricing applicatie geselecteerd voor haar complexe funding portfolio. Mylette zorgt voor project management, technische implementatie en interfacing. Ook dragen we bij aan de data analyse en - structurering.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven