Treasury

Treasury

De schatkamer is rapportagefabriek geworden

Binnen de treasury-afdeling komt er veel informatie binnen over de in- en uitgaande geldstromen. In de 'schatkamer' worden deze informatiestromen getransformeerd in transacties en rapportages. De steeds sneller veranderende informatiebehoefte bij klanten en gebruikers, in combinatie met een uitdagende 'regulatory environment', maakt dat de treasuryfunctie continu aanpassing behoeft.

De consultants van Mylette helpen het overzicht te behouden in deze uitdagende omgeving. We nemen best practices mee in de ontwerpfase en adviseren over onder andere het nut, de kosten en alternatieven voor producten in de treasury waardeketen.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Treasury cases

Treasury System Selection
Treasury System Selection
Business Case, Project Management, Business Analyse

Voor een middelgrote Nederlandse bank gaven onze consultants leiding aan een business case tot en met de start van implementatie van een nieuw treasury systeem. Onze ervaring met doelstellingen, producten en beschikbare systemen stelde de organisatie in staat binnen 8 maanden aan de implementatie te beginnen.

Treasury Quick Scan
Treasury Quick Scan
Consulting, Business Analysis

Voor een aantal binnen- en buitenlandse banken verzorgden onze consultants een Treasury Quick Scan waarin treasury doelstellingen, een control framework en cost of ownership centraal staan. De uitkomsten geven richting aan prioriteiten binnen verandertrajecten en een benchmark ten opzichte van vergelijkbare operaties.

Implementation Support
Implementation Support
Business Analysis, Expert Services

Voor een leidende onderneming in software voor de financiële sector verleent Mylette support bij implementatie van treasury software bij nationale en internationale cliënten. Vooral daar waar training en industrie benchmarks benodigd zijn, vult Mylette de lokale teams aan.

FX Sales Portal
FX Sales Portal
Lead Design, Product Management, Architecture

Voor een leidende Nederlandse commercial bank was de opdracht om een legacy oplossing voor FX Sales te heractiveren en stapsgewijs in te passen in een moderne architectuur. Tegelijkertijd werden nieuwe wensen en regelgeving ingepast.

Repo's Implementation
Repo's Implementation
Project Management, Business Analysis

Voor een gespecialiseerde Nederlandse Bank gaf Mylette leiding aan de implementatie van repo's in transactieverwerkende systemen, rapportages en accounting. Onze specifieke ervaring met de gebruikte systemen gaf de doorslag voor een succesvolle introductie van dit product.

Pricing Engine Implementation
Pricing Engine Implementation
Project Management, Integration, Solutions, Architecture

Een gespecialiseerde Nederlandse bank heeft een pricing applicatie geselecteerd voor haar complexe funding portfolio. Mylette zorgt voor projectmanagement, technische implementatie en interfacing. Ook dragen we bij aan de data-analyse en -structurering.

Mylette werkt onder andere voor: