BDRC

BDRC

Bank Data Retrieval Connector (BDRC)

Elke bank in Nederland met uitgifte van IBAN-nummers, is per 1 januari 2020 wettelijk verplicht aan te sluiten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (English: Bank Data Retrieval Portal). Deze aansluiting diende voor 9 december 2020 gereed te zijn.

Mylette heeft voor de ontsluiting van de gegevens tussen de bank en het Verwijzingsportaal Bankgegevens een generieke oplossing gebouwd genaamd de Bank Data Retrieval Connector (BDRC).

De BDRC draagt zorg voor de dagelijkse verwerking van de gegevens en ontsluiting middels de API waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid de klant- en productgegevens uitvraagt. Hierin worden de klantgegevens gecontroleerd en alle wijzigingen bijgehouden met historie (tot 5 jaar). Door middel van een ‘rol gescheiden’ dashboard is het mogelijk om IT-gerelateerde processen af te schermen voor compliance-gerelateerde functies. Op deze wijze is door ‘onbevoegden’ geen informatie over klanten en verzoeken in te zien en kan de IT-afdeling de dagelijkse verwerking en status van de API beheren.

Over het Verwijzingsportaal Bankgegevens

Het Verwijzingsportaal Bankgegevens is een digitale voorziening voor geautomatiseerde verstrekking van bepaalde bankgegevens. De verstrekking gebeurt aan de Nederlandse Opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Wettelijk bevoegde ambtenaren van eerder genoemde diensten kunnen via het portaal rechtstreeks informatie opvragen: een zogeheten vordering of bevraging. Banken zijn wettelijk verplicht om aan deze bevragingen te voldoen.

Mylette zal een actief deelnemer zijn aan het vervolg op het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Wij participeren in het uitwerken van de requirements die voor de volgende versies van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staan gepland in de komende jaren.

Mylette’s Bank Data Retrieval Connector v2.0 released!

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe versie van de koppelvlakspecificatie bekendgemaakt en deze diende bij alle banken voor 10 september 2020 in productie te zijn. De nieuwe vereisten zoals de toevoegingen van de ‘Ultimate Beneficiary Owner’ en het extra ‘Health Check Endpoint’ zijn geïmplementeerd in de software van Mylette's Bank Data Retrieval Connector.

Na het afronden van verschillende testtrajecten en kwaliteitscontroles is vrijdag 17 april 2021 de nieuwste versie van de Bank Data Retrieval Connector beschikbaar gesteld. 

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor uw bank? Neem dan contact met ons op.

Mylette werkt onder andere voor: