Customer portals

Customer portals

Beschikbare services; overal, altijd, op maat

Geduld was een schone zaak, maar de financiële dienstverlening komt er niet meer mee weg. Cliënten willen inzicht, overzicht en toegang tot hun financiën die hen in staat stelt beslissingen te nemen en uit te voeren.

Een dergelijke service bestaat niet alleen uit een gebruikersvriendelijke toegang. In de complexe financiële datahuishouding bestaat die vooral uit data control en een doordachte, flexibele architectuur om zinnige rapportages en transactieservices naar een variëteit van devices te kunnen aanbieden.

Mylette kent de achterliggende processen, klassieke uitdagingen binnen een organisatie en de techniek om financiële dienstverleners succesvol terzijde te staan.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Customer portal cases

Integrated Services Platform
Integrated Services Platform
Design, Project Management, Business Analyse

Voor een grote Nederlandse bank realiseerden onze consultants als eerste in Nederland een portaal voor zakelijke clienten waarin treasury, cashmanagement en financiële logistiek in samenhang worden aangeboden. De casus is door IBM als een global reference case voor portal implementaties gepresenteerd.

FX Sales Portal
FX Sales Portal
Lead Design, Product Management, Architecture

Voor een leidende Nederlandse commercial bank was de opdracht een legacy oplossing voor FX Sales te heractiveren en stapsgewijs in te passen in een moderne architectuur. Tegelijkertijd werden nieuwe wensen en regelgeving ingepast.

SME Corporate Finance
SME Corporate Finance
Product Owner, Agile, Program Management

Een grote Nederlandse bank ontwikkelde een online omgeving voor het snel aanvragen en beoordelen van kleinzakelijke financieringen voor klanten. Mylette gaf leiding aan het ontwerp van het prototype, toetsen bij klanten en de introductie. Ook de integratie met verwerkende systemen was in scope van de oplevering.

Dashboard Operational Risk
Dashboard Operational Risk
Solutions, Business Analysis

Voor een groot bedrijfspensioenfonds heeft Mylette Solutions een operational risk dashboard geleverd. Op deze manier is de grip van het management op dagelijkse gang van zaken en transities op het gebied van compliance en regelgeving sterk verbeterd.

Peer to Peer Funding
Peer to Peer Funding
Program Management, Business Analysis

Voor een grote Nederlandse bank gaf Mylette leiding aan de realisatie van een platform waarop financieringsaanvragen van zakelijke clienten worden gekoppeld aan investeringsmogelijkheden voor private banking cliënten.

Betrokken consultants

Mylette werkt onder andere voor: