Customer Portals

Customer Portals

Beschikbare services; overal, altijd, op maat.

Geduld was een schone zaak, maar financiële dienstverlening komt er niet meer mee weg. Cliënten willen inzicht, overzicht en toegang tot hun financiën die hen in staat stelt beslissingen te nemen en uit te voeren.

Een dergelijke service bestaat niet alleen uit een gebruikersvriendelijke toegang. In de complexe financiële datahuishouding bestaat die vooral uit data control en een doordachte, flexibele architectuur om zinnige rapportages en transactieservices naar een variëteit aan devices te kunnen aanbieden.

Mylette kent de achterliggende processen, klassieke uitdagingen binnen een organisatie en de techniek om financiële dienstverleners succesvol terzijde te staan.

Customer Portal Cases

Integrated Services platform
Integrated Services platform
Design, Project Management, Business Analyse

Voor een grote NL Bank realiseerde onze consultants als eerste in NL een portaal voor zakelijke clienten waarin treasury, cash management en financiele logistiek in samenhang worden aangeboden. De casus is door IBM als een global reference case voor portal implementaties gepresenteerd.

FX Sales Portal
FX Sales Portal
Lead Design, Product Management, Architecture

Voor een leidende NL commercial bank was de opdracht een legacy oplossing voor FX Sales te heractiveren en stapsgewijs in te passen in een moderne architectuur. Tegelijkertijd werden nieuwe wensen en regelgeving ingepast.

SME Corporate Finance
SME Corporate Finance
Product Owner, Agile, Programma Management

Een grote NL bank ontwikkelde een online omgeving voor het snel aanvragen en beoordelen van klein-zakelijke financieringen voor klanten.
Mylette gaf leiding aan het prototypen, het toetsen bij klanten en de introductie. Ook de integratie met verwerkende systemen was in scope van de oplevering.

Dashboard Operational Risk
Dashboard Operational Risk
Solutions, Business Analysis

Voor een groot bedrijfspensioenfonds heeft Mylette Solutions in samenwerking met Ipfos een operational risk dashboard geleverd. Op deze manier is de grip van het management op dagelijkse gang van zaken en transities op het gebied van compliance en regelgeving sterk verbeterd.

Peer to Peer Funding
Peer to Peer Funding
Program Management, Business Analysis

Voor een grote NL Bank gaf Mylette leiding aan de realisatie van een platform waarop financieringsaanvragen van zakelijke clienten worden gekoppeld aan investeringsmogelijkheden voor private banking clienten.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven