Pricing and valuation

Pricing and valuation

Controle en complexiteit

Onafhankelijk en consistent waarderen vormt de basis voor financiele rapportage en risicobeheer. De controle op complexere producten moet beter dan in het verleden, mede door de druk van aangepaste regelgeving.

Mylette heeft ervaring op dit gebied, variërend van de bouw van valuation engines tot het selecteren, integreren en implementeren van bestaande oplossingen. 

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Pricing and valuation cases

Pricing Engine Implementation
Pricing Engine Implementation
Project Management, Integration, Solutions, Architecture

Een gespecialiseerde Nederlandse bank heeft een pricing applicatie geselecteerd voor haar complexe funding portfolio. Mylette zorgt voor projectmanagement, technische implementatie en interfacing. Ook dragen we bij aan de data-analyse en -structurering.

Curve Builder Application
Curve Builder Application
Architecture, Solutions, Integration

Mylette Solutions heeft een kwantitatieve bibliotheek geleverd voor de Treasury en Derivaten afdeling van een grote Nederlandse Asset Manager. Het Mylette team heeft binnen 6 maanden geleverd, gebaseerd op OpenGamma's open source risk framework.

Treasury Quick Scan
Treasury Quick Scan
Consulting, Business Analysis

Voor een aantal binnenlandse en buitenlandse banken verzorgden onze consultants een Treasury Quick Scan waarin treasury doelstellingen, control framework en cost of ownership centraal stonden. De uitkomsten gaven richting aan prioriteiten binnen verandertrajecten en een benchmark ten opzichte van vergelijkbare operaties.

Treasury System Selection
Treasury System Selection
Business Case, Project Management, Business Analysis

Voor een middelgrote Nederlandse bank gaven onze consultants leiding aan een business case tot en met de start van implementatie van een nieuw treasury systeem. Onze ervaring met doelstellingen, producten en beschikbare systemen stelde de organisatie in staat binnen 8 maanden aan de implementatie te beginnen.

Repos Implementation
Repos Implementation
Project Management, Business Analysis

Voor een gespecialiseerde Nederlandse bank gaf Mylette leiding aan de implementatie van repo's in transactieverwerkende systemen, rapportages en accounting. Onze specifieke ervaring met de gebruikte systemen gaf de doorslag voor een succesvolle introductie van dit product.

Management Training
Management Training
Expert Services

Een Nederlandse bank benaderde Mylette voor een kennisprogramma voor haar staf en middle management van de beleggingsafdeling. Met deze doelstelling heeft Mylette in drie weken een programmavoorstel gepresenteerd, gebruikmakend van haar academische netwerk en ervaring met het organiseren van academies.

Mylette werkt onder andere voor: