Robert Jessurum Lobo

Robert Jessurum Lobo

Robert Jessurum Lobo

Senior Consultant

Robert is business development manager en interim manager met een schat aan ervaring en kennis op het gebied van custody, transaction processing en clearing. Hij vormt veel en vaak de verbindende en / of initiërende factor.

Heeft in zijn loopbaan posities bekleed als CFO, Operations Manager en Senior Account Manager voor gerenommeerde instituten.

Stuur Robert een mail.

 

Robert Lobo

Cases

Custodian Selection
Custodian Selection
Consulting, Project Management

Een grote NL vermogensbeheerder zocht Mylette aan om leiding te geven aan de selectie van een nieuwe prime custodian. Met onze kennis van de markt was een short-list snel opgesteld.

EMIR Compliance
EMIR Compliance
Project Management, Business Analysis

Mylette verzorgde voor een NL Bank leiding aan het project waarin de transitie naar central clearing en EMIR rapportages werd geleverd.
Mylette bracht design en implemenatiewijze in op basis van best practices.

Transitie Management
Transitie Management
Project Management, Business Analysis, Consulting

Een commercieel succesvolle  internationaal actieve asset manager verwerft grote complexe fiduciaire mandaten.  Mylette heeft  de on-boarding van deze mandaten begeleid en uitgevoerd, waaronder de selectie van externe managers en custodians en de daadwerkelijke transitie van de assets en informatie.

Management Training
Management Training
Expert Services

Een NL bank benaderde Mylette voor een kennisprogramma voor haar staf en middle management van de beleggingsafdeling. Met deze doelstelling heeft Mylette in drie weken een programmavoorstel gepresenteerd, gebruikmakend van haar academische netwerk en ervaring met het organiseren van academies.

Mylette werkt onder andere voor: