Over Mylette

Over Mylette

Mylette is een dienstverlener aan de financiële industrie met consulting, solutions en services. Onze ervaren consultants realiseren concrete waarde voor onze cliënten in transities.

We hebben de ervaring en kennis om veranderingen en oplossingen te relateren aan strategie en verdienmodel en daadwerkelijk op te treden als partner voor onze cliënten.

Onze diensten beperken zich niet tot traditionele consulting – partneren is voor ons ook oplossingen realiseren en ondersteuning bieden in onderhoud en of beheer, resourcing en expertise.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven