ORCA

ORCA

Operational Risk & Control Application (ORCA)

Welke niet-financiële risico’s kunnen uw organisatie raken? Beoordeel en manage uw risico’s met ORCA. Voorkom een wirwar aan spreadsheets en deelsystemen. De applicatie brengt alle managementaspecten samen in één oplossing. Met behulp van ORCA kunt u op eenvoudige wijze risico’s vastleggen, monitoren en bijsturen met bijbehorende beheersmaatregelen. De applicatie laat in één oogopslag zien welke risico’s zijn vastgelegd, welke risico’s aandacht vergen en welke bevindingen er zijn ten aanzien van (operationele) processen. Daarbij wordt in de kalender een overzicht van alle activiteiten weergegeven. Het ‘risk self assessment’ vormt in iedere organisatie de basis voor het bepalen van mogelijke risico’s. Met de indicatoren kans en impact worden de ‘key risks’ bepaald en in ORCA vastgelegd. Het is voor u als gebruiker mogelijk om zelf afdelingen of aandachtsgebieden te definiëren waarmee ORCA aangepast kan worden aan uw organisatie. De applicatie werkt intuïteif en is laagdrempelig in gebruik.

Waarom ORCA?

  • Door en voor risicoprofessionals ontwikkeld
  • Inzicht in al uw risico's
  • Eenvoudig risico's met bijbehorende beheersmaatregelen vastleggen
  • Ondersteunt het 'Three Lines of Defense' (3LoD) model
  • Focus op risico's die aandacht vergen 
  • Inzicht in status en zwaarte van bevindingen vanuit de risk control cyclus van (operationele) processen
  • Ondersteunt processen voor certificering (o.a. ISAE 3402)
  • SaaS-oplossing
  • Overzicht van alle activiteiten in de kalender
  • Flexibel aan te passen naar uw organisatie 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met ORCA of wilt u een demo aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Mylette werkt onder andere voor: