Regulation

Regulation

Onderscheidend vermogen in compliance

De financiële sector ligt onder een vergrootglas, de wetgeving is aangescherpt en het toezicht is geïntensiveerd. Levert de implementatie van nieuwe regels in de financiële sector u geen competitief voordeel op? Maar bepalen ze wel in hoge mate de kosten van verwerking en rapportage? Mylette is ervan overtuigd dat de wijze van implementatie, tot op strategisch niveau, van essentieel belang is. Wij zijn bekend met de actuele wet- en regelgeving in de financiële sector en bieden grip op compliance. 

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Regulation cases

SEPA Transition
SEPA Transition
Business Analysis, Expert Services

Voor een IT-dienstverlener voor de financiële sector verzorgde Mylette advies met betrekking tot SEPA gedreven software-aanpassingen en bedrijfsprocessen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de producten van de IT-dienstverlener aan banken en brokers.

AIFMD Compliance
AIFMD Compliance
Project Management, Expert Services, Architecture

Een Nederlandse vermogensbeheerder zocht ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van AIFMD rapportages. De opdracht resulteerde in een blijvende adviesfunctie rond compliance waarin ook EMIR-rapportages en -werkzaamheden worden ondersteund.

Dashboard Operational Risk
Dashboard Operational Risk
Solutions, Business Analysis

Voor een groot bedrijfspensioenfonds heeft Mylette Solutions een operational risk dashboard geleverd. Op deze manier is de grip van het management op dagelijkse gang van zaken en transities op het gebied van compliance en regelgeving sterk verbeterd.

EMIR Compliance
EMIR Compliance
Project Management, Business Analysis

Voor een Nederlandse bank gaf Mylette leiding aan het project waarin de transitie naar central clearing en EMIR-rapportages werd geleverd. Mylette bracht design en implementatiewijze in op basis van best practices.

ILAAP Implementation
ILAAP Implementation
Project Management, Architecture, Solutions Selection

Voor een grote Nederlandse bank gaf Mylette leiding aan de implementatie van ILAAP in het cash management betalingsverkeer voor de bank. Binnen het project representeerde Mylette ook enterprise architectuur en vertolkte een leidende rol in het solution selectieproces.

Betrokken consultants

Mylette werkt onder andere voor: