Update

Update

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Vanaf 1 juli 2019 zijn banken wettelijk verplicht op basis van een vordering of een bevraging aan de opsporingsdiensten en de Belastingdienst identificerende gegevens over natuurlijke en rechtspersonen digitaal te verstrekken via het Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Onder druk van privacy– en databeschermingswetgeving is de implementatie anders van opzet vergeleken met huidige rapportages en vindt er geen centrale opslag plaats, maar decentrale ontsluiting van gegevens.

Mylette participeert namens een cliënt in discussies met ministeries over vereisten en ziet oplossingen.

BankPortalGraph

 

Vereist wordt de opzet van een API met de juiste beveiliging en zoekmechanismen waarin dagelijks gegevens van rekeninghouders beschikbaar worden gesteld. Dit mechanisme is voor alle banken gelijk en Mylette heeft in discussies met de ministeries een oplossing ontworpen die voldoet aan de gestelde eisen – en bovendien tijdig op te leveren is.

Op dit moment zijn wij onze cliënten aan het updaten over vereisten en mogelijke implementatie.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven