Update

Update

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Vanaf 1 juli 2019 zijn banken wettelijk verplicht op basis van een vordering of bevraging aan de opsporingsdiensten en de Belastingdienst identificerende gegevens over natuurlijke en rechtspersonen digitaal te verstrekken via het Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Onder druk van privacy- en databeschermingswetgeving is de implementatie anders van opzet vergeleken met huidige rapportages en vindt er geen centrale opslag plaats, maar decentrale ontsluiting van gegevens.

Mylette participeert namens een cliënt in discussies met ministeries over vereisten en ziet oplossingen.

BankPortalGraph

 

Vereist wordt de opzet van een API met de juiste beveiliging en zoekmechanismen waarin dagelijkse gegevens van rekeninghouders beschikbaar worden gesteld. Dit mechanisme is voor alle banken gelijk en Mylette heeft in discussies met de ministeries een oplossing ontworpen die voldoet aan de gestelde eisen – en bovendien tijdig op te leveren is.

Mylette heeft in afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid een traject ingezet van technische testen van de applicatie en per cliënt een functionele test op basis van lokale installaties. In dit traject heeft zij als eerste de technische testen succesvol afgerond. 

Mylette werkt onder andere voor: