Update

Update

Guest Lectures by Mylette

Robert Jessurum Lobo, senior consultant bij Mylette, geeft gastcolleges aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Deze gastcolleges zijn onderdeel van het curriculum “Zes belangrijke onderwerpen op het gebied van “Macro - and International Finance”. Programma verantwoordelijke is professor Albert Menkveld, verbonden aan de faculteit Finance van de VU. Binnen het programma zullen colleges verzorgd worden rond het thema “Market Structure Global”.

Studenten zal worden getoond hoe vraag en aanbod van financiële titels elkaar ontmoeten. Er wordt uit een gezet hoe de handels infrastructuur werkt met oog voor de bij de transacties betrokken partijen. De nadruk ligt op de zogenaamde “post-trade” omgeving. Met betrekking tot de afwikkeling van transacties wordt aandacht geschonken aan de processen en de partijen betrokken bij de afwikkeling van transacties.

Het resultaat van dit college is dat studenten goed inzicht verwerven in de wijze waarop de handels- en de afwikkelingsinfrastructuur is ingericht en werkt.

Updates

Pricing Engine Implementation
Pricing Engine Implementation

Een gespecialiseerde NL bank heeft een pricing applicatie geselecteerd voor haar complexe funding portfolio. Mylette zorgt voor project management, technische implementatie en interfacing. Ook dragen we bij aan de data analyse en - structurering.

Het project heeft een doorlooptijd van 12 maanden en draagt bij aan de verbetering van collateral management en externe rapportages.

Management Training
Management Training

Een NL bank benaderde Mylette voor een kennisprogramma voor haar staf en middle management van de beleggingsafdeling. Met deze doelstelling heeft Mylette in drie weken een programmavoorstel gepresenteerd, gebruikmakend van haar academische netwerk en ervaring met het organiseren van academies.

Inmiddels is het programma gestart en is er door de cliënt gevraagd naar uitbreiding, ook voor de internationale vestigingen.

The Reclaim Company
The Reclaim Company

Mylette heeft The Reclaim Company gelanceerd. Dit is de nieuwe naam van Tax-desk.nl, al jaren een vertrouwde partner en één van de marktleiders in terugvordering van bronbelasting.

Onder dit herkenbare label zal The Reclaim Company zich blijven richten op private investeerders en professionele brokers- en trading organisaties, alsmede op institutionele investeerders en custodians.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven