Update

Update

Een Nederlandse trade finance bank breidt haar dienstverlening in Midden-Europa uit. Mylette consultants zijn gevraagd om de treasury- en riskfuncties van de bank te upgraden naar nieuwe standaarden en naar nieuwe requirements. In het programma verzorgt Mylette training, procesupdates, systeemconfiguraties en projectmanagement.

Complexiteit zit in de combinatie van het introduceren van nieuwe systemen, nieuwe producten en processen en het het op peil houden van de governance en controles. Het programma heeft daarin een end-to-end verantwoordelijkheid.

Updates

Pricing Engine Implementation
Pricing Engine Implementation

Een gespecialiseerde Nederlandse bank heeft een pricing applicatie geselecteerd voor haar complexe funding portfolio. Mylette zorgt voor projectmanagement, technische implementatie en interfacing. Ook dragen we bij aan de data-analyse en -structurering.

Het project heeft een doorlooptijd van 12 maanden en draagt bij aan de verbetering van collateral management en externe rapportages.

Management Training
Management Training

Een Nederlandse bank benaderde Mylette voor een kennisprogramma voor haar staf en middle management van de beleggingsafdeling. Met deze doelstelling heeft Mylette in drie weken een programmavoorstel gepresenteerd, gebruikmakend van haar academische netwerk en ervaring met het organiseren van academies.

Inmiddels is het programma gestart en is er door de cliënt gevraagd naar uitbreiding, ook voor de internationale vestigingen.

Meer over Mylette

Mylette werkt onder andere voor: