UPDATE

UPDATE

Verwijzingsportaal Bankgegevens v1.1

10 September jl. was de deadline voor financiële instellingen in Europa om te voldoen aan de 5e Europese Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In Nederland is gekozen om financiële instellingen aan te laten sluiten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens, welk valt onder toezicht van De Nederlandse Bank.

Met de komst van de vernieuwde koppelvlakspecificatie werden de financiële instellingen wederom verplicht het testtraject te doorlopen. Voor de aangepaste koppelvlakspecificatie heeft het Ministerie de testinspanning enorm verhoogd, waardoor dit traject steeds ingrijpender wordt. Door de intensieve betrokkenheid van Mylette op dit gebied, werd de ‘Bank Data Retrieval Connector’ (BDRC) een groot succes. Niet alleen worden de aanpassingen in de BDRC binnen kort tijdsbestek doorgevoerd, ook neemt Mylette bijvoorbeeld de testactiviteiten van haar klanten over waarbij het mogelijk is binnen twee weken van ‘aanmelding voor testen’ naar ‘goedkeuring voor productie’ te gaan.

 

Benieuwd waar Mylette nog meer bij kan helpen? Kunnen wij u ondersteunen bij huidige obstakels of adviseren richting de toekomst over het Verwijzingsportaal Bankgegevens v2.0? neem dan contact met ons op!

 

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven