Update

Update

Pensioenfondsen en Mylette: aandacht voor de toekomst 

Pensioenfondsen staan volop in de schijnwerpers. Onderwerpen als ‘rendement’ en ‘dekkingsgraad’ zijn veelvuldig in het nieuws. Daarnaast zijn er diverse toezichthoudende instanties die de aandacht op de pensioenfondsen richten, mede vanwege het maatschappelijk karakter dat een pensioenfonds met zich mee brengt. Het is immers toekomstig geld voor onze oude dag.

Bedrijfsprocessen die van belang zijn voor het pensioenfonds maar de bestuurder afleiden van de focus op investeringen, komen in het gedrang. Tijd is een schaars goed en met de ondersteuning van Mylette kan er meer ruimte gecreëerd worden voor de belangrijkste taak van een bestuurder.  

Mylette heeft een pensioenpropositie ontwikkeld met als doel de pensioenfondsen te ontzorgen. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals:

  • Tax reclaim (in de uitvoering maar ook advisering en second opinions)
  • Risk dashboard: voor het vastleggen en beoordelen van operationele risico’s
  • Ondersteuning in transitiemanagement van beleggingen als gevolg van veranderend beleggingsbeleid dan wel een custodian-change
  • Opleidingen op het gebied van financiële infrastructuur

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Mylette werkt onder andere voor: