spacer

Bestuurders Conferentie

IPFOS save the date

IPFOS en Mylette nodigen pensioenfondsbestuurders uit voor de jaarlijkse Bestuurders Conferentie op donderdag 8 september 2016. Het thema voor deze conferentie is: Benchmarking, vergelijken en proactief monitoring.

IPFOS is een gevestigde naam in de pensioenwereld. Zij adviseert al jarenlang bestuurders op het gebied van risicomanagement, governance, compliance en investeringen. Mylette en IPFOS zijn partners in de ondersteuning van pensioenfondsen in integraal risicomanagement en compliance innovatie. Onder de naam Mylette Dashboard Solutions is gezamenlijk een pensioendashboard ontwikkeld.

schrijf hier inspacermeer over dashboard solutions

Curve Builder Tool

Syntrus Achmea Logo

Mylette Solutions heeft een curve building tool voor de risk management functie van een grote verzekeraar opgeleverd. In 6 maanden bouwde en installeerde ons team een applicatie op basis van OpenGamma die de client bij waardering en cashflow prognoses voor rentederivaten ondersteunt.

Synechron en Mylette werkten succesvol samen aan deze opdracht waarin quantitatieve kennis en software expertise centraal staan. Vervolgstappen voor scope uitbreiding, alsmede voor de samenwerking met Synechron, worden gepland.

naar solutons

The Reclaim Company Lancering

The Reclaim Company Logo

Om de groei in de onze tax reclaim services te ondersteunen, lanceert Mylette later dit jaar The Reclaim Company. Onder dit herkenbare label zal ons team zich blijven richten op de prive investeerder en professionele brokers - en trading organisaties.

Ons team helpt ook grotere financiële dienstverleners hun processen en tools te versterken.

meer over tax reclaim

Management Training Programma

Staff Training Programma

Een NL bank benaderde Mylette voor een kennisprogramma voor haar staf en middle management van de beleggingsafdeling. Met deze doelstelling heeft Mylette in drie weken een programmavoorstel gepresenteerd, gebruikmakend van haar academische netwerk en ervaring met het organiseren van academies.

Inmiddels is het programma gestart en wordt er door de cliënt gekeken naar uitbreiding van de deelnemerslijst voor een vervolgprogramma.

meer services
spacer