Bart Res

Bart Res

Bart Res

Senior Consultant

Bart is project manager, consultant en ondernemer in de financiële industrie. Hij ontwerpt en voert uit op basis van (strategische) doelstellingen en is betrokken bij complexere en uitdagende opdrachten met een technische inslag.

Hij heeft 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening in posities variërend van (fund) accountant tot (business) development manager en ondernemer.

Stuur Bart een e-mail.

Bart Res

Cases

Bart is onder andere betrokken bij de volgende opdrachten.

Alternative Investments
Alternative Investments
Business Analyse, Process Ontwerp, Implementatie

Een grote NL asset management organisatie implementeert een strategie van illiquide en alternatieve investeringen. Mylette assisteerde bij het inpassen van afwijkende transactie processen in de lopende operatie.

FX Sales Portal
FX Sales Portal
Lead Design, Product Management, Architecture

Voor een leidende NL commercial bank was de opdracht een legacy oplossing voor FX Sales te heractiveren en stapsgewijs in te passen in een moderne architectuur. Tegelijkertijd werden nieuwe wensen en regelgeving ingepast.

Integrated Services platform
Integrated Services platform
Design, Project Management, Business Analyse

Voor een grote NL Bank realiseerde onze consultants als eerste in NL een portaal voor zakelijke clienten waarin treasury, cash management en financiele logistiek in samenhang worden aangeboden. De casus is door IBM als een global reference case voor portal implementaties gepresenteerd.

Pricing Engine Implementation
Pricing Engine Implementation
Project Management, Solutions, Architecture

Een gespecialiseerde NL bank heeft een pricing applicatie geselecteerd voor haar complexe funding portfolio. Mylette zorgt voor project management, technische implementatie en interfacing om in 4 maanden een eerste oplevering te verzorgen.

Hedging Illiquid Assets
Hedging Illiquid Assets
Business analyse, Process Ontwerp, Implementatie

Een aan een NL verzekeraar gelieerde asset manager verzorgt de liability hedging. Onderdeel daarvan waren interne total return swaps waarvoor Mylette het lead design en operationele inrichting heeft verzorgd.

Treasury System Selection
Treasury System Selection
Business Case, Project Management, Business Analyse

Voor een middelgrote NL Bank gaven onze consultants leiding aan business case tot en met start van implementatie van een nieuw treasury systeem. Onze ervaring met doelstellingen, producten en beschikbare systemen mede stelde de organisatie in staat binnen 8 maanden aan de implementatie te beginnen.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven