Bank Data Retrieval Connector

Bank Data Retrieval Connector

Bank Data Retrieval Connector

Elke bank in Nederland met uitgifte van IBAN-nummers, is per 1 januari 2020 wettelijk verplicht aan te sluiten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (in English the Bank Data Retrieval Portal). Deze aansluiting diende voor 9 december 2020 aanstaande gereed te zijn.

Mylette heeft voor de ontsluiting van de gegevens tussen de bank en het Verwijzingsportaal Bankgegevens een generieke oplossing gebouwd genaamd de Bank Data Retrieval Connector (BDRC).

De BDRC draagt zorg voor de dagelijkse verwerking van de gegevens en ontsluiting middels de API waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid de klant- en productgegevens uitvraagt. Hierin worden de klantgegevens gecontroleerd en alle wijzigingen bijgehouden met historie (tot 5 jaar). Door middel van een ‘rol gescheiden’ dashboard is het mogelijk om IT-gerelateerde processen af te schermen voor compliance gerelateerde functies. Op deze wijze is door ‘onbevoegden’ geen informatie over klanten en verzoeken in te zien en kan IT de dagelijkse verwerking en status van de API beheren.

Over het Verwijzingsportaal Bankgegevens

Het Verwijzingsportaal Bankgegevens is een digitale voorziening voor geautomatiseerde verstrekking van bepaalde bankgegevens. De verstrekking gebeurt aan de Nederlandse Opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Wettelijk bevoegde ambtenaren van eerder genoemde diensten kunnen via het portaal rechtstreeks informatie opvragen: een zogeheten vordering of bevraging. Banken zijn wettelijk verplicht om aan deze bevragingen te voldoen.

Mylette zal een actief deelnemer zijn aan het vervolg op het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Wij participeren in het uitwerken van de requirements die voor de volgende versies van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staan gepland in 2020.

Mylette’s Bank Data Retrieval Connector v2.0 released!

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe versie van de koppelvlakspecificatie bekend gemaakt en deze dient bij alle banken voor 10 september 2020 in productie te zijn. De nieuwe vereisten zoals de toevoegingen van de ‘Ultimate Beneficiary Owner’ en het extra ‘health check endpoint’ zijn geïmplementeerd in de software van Mylette's Bank Data Retrieval Connector.

Na het afronden van verschillende testtrajecten en kwaliteitscontroles is vrijdag 17 april 2021 de nieuwste versie van de Bank Data Retrieval Connector beschikbaar gesteld. 

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor uw bank? neem dan contact met ons op!

Recent updates

Overname Ajilon
Overname Ajilon

De Adecco Group Nederland draagt per januari 2019 de ondernemingsactiviteiten van Ajilon Finance, Financial Markets Solutions (FMS) tak over aan Mylette. De overname van de FMS tak van Ajilon Finance is voor Mylette een logische uitbreiding en versterkt haar capaciteiten op het gebied van consulting.
Wij zijn blij dat we op 1 januari 2019 onze nieuwe collega's mogen verwelkomen.

SBR Nexus partnert met Mylette
SBR Nexus partnert met Mylette

Voor een geruime periode heeft SBR Nexus de inhuur van haar flexibel personeel laten verlopen via Mylette, voor optimalisatie van het inhuurproces.
SBR Nexus is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank en bouwt aan een netwerk waar ondernemers hun (financiële) informatie met tal van organisaties digitaal, makkelijk en veilig kunnen uitwisselen, met een simpele druk op de knop.

Mylette werkt onder andere voor de volgende bedrijven