Treasury & Risk

Treasury en vooral Risk Management staan de afgelopen jaren vol in de schijnwerpers. Traditioneel richtte het Risk Management zich vooral op het beoordelen van nieuwe financiële producten en de wijze waarop organisaties zijn blootgesteld aan risico’s vanuit de omgeving. Echter vandaag de dag richt Treasury en Risk Management zich voornamelijk op het beoordelen en implementeren van nieuwe regelgeving. Hierdoor neemt de druk op bestaande processen toe, waardoor het lastig is om de vele veranderingen juist en op tijd te implementeren.

Mylette komt op het gebied van Treasury en Risk Management goed beslagen ten ijs doordat wij veel kennis hebben van de relevante regelgeving, producten, processen en systemen.

Onderdeel van onze Treasury en Risk Management propositie is het maken van een quick-scan zodat snel de zwakheden in het proces geïdentificeerd kunnen worden en de benodigde aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.

Mylette beschikt over kennis van veel Treasury-applicaties. Het selecteren van dataleveranciers en treasurysystemen alsmede de implementatie hiervan behoort tot onze core-business.