Services Philosophy

Consulting Image

In huidige marktomstandigheden zijn cliënten alleen bereid te betalen voor diensten die voor hen waarde vertegenwoordigen. Voor financiële dienstverleners betekent dit, dat zij hun aandacht focussen op datgene wat hen onderscheidt in de markt ten opzichte van de concurrentie. Tegelijkertijd dient nieuwe regelgeving te worden geïmplementeerd.

Onze expertise services helpen onze cliënten te profiteren van schaalvoordelen op gebieden die niet specifiek zijn voor hun onderscheidend vermogen, of het nu dividend belasting terugvordering of het participeren in class actions betreft.

Op diverse gebieden hebben we teams van specialisten die door hun schaalgrootte, ervaring en netwerk in staat zijn diensten te leveren tegen overzichtelijke kosten, op gebieden die voor individuele banken en brokers moeilijk kosten effectief te organiseren zijn.