Retail Banking

Waar zakenbanken en trading organisaties geconfronteerd worden met toenemende regelgeving, hebben consumenten banken te maken met competitie van specialistische concurrenten die vanuit een kosten efficiënte operatie een product aanbieden. Denk daarbij aan online brokers en internet spaarrekeningen. Daar komt nog bij dat de hypothekenmarkt tot stilstand is gekomen.

Kansen en bedreigingen liggen in bijvoorbeeld account number portability, en de wijze waarop in de publiciteit de stabiliteit van de bank wordt beoordeeld. De uitdaging lijkt het kunnen communiceren en leveren op basis van de unieke positie: een "one-stop-shop" voor financiële diensten tegen competitieve tarieven vanuit een bankrekening.

Kortom: kosten, kwaliteit van dienstverlening, communicatie en distributie zijn de belangrijkste thema's in een markt waarin consumenten zich oriënteren op hoe ze hun middelen verdelen over uitgaven, korte termijn sparen en pensioenopbouw.

Mylette assisteert veranderingen met een visie. We hebben jarenlange ervaring op het gebied van financiële dienstverlening aan consumenten, meer bijzonder op het gebied van vermogensopbouw en - beheer (waaronder de beleggersgiro), hypotheken en betalingsverkeer. Onze expertise is gefocust op operationele aspecten en - processen.