ONGUARD INTERFACE

Een recent thema in de hypotheek industrie en retail banking is credit control op hypotheek ontvangsten. Deze functie is niet standaard op bestaande hypotheek administraties maar in toenemende mate van belang voor de kwaliteit van de hypotheek portfolio.

Mylette levert een interface tussen hypotheek administratie systemen en een industry standard credit control systeem van OnGuard. De OnGuard credit collections oplossing levert collections management en - control functies zonder dat het hypotheek administratiesysteem aangepast hoeft te worden. De Mylette interface verzekert u van een kosten efficiënte, stabiele oplossing tegen lage instapkosten.

Twee leidende onafhankelijke hypotheek service providers in Nederland hebben deze oplossing geïmplementeerd om de kredietwaardigheid en kwaliteit van hun hypotheek portfolio beter te beheersen. HypoCasso heeft eveneens Mylette's OnGuard interface geïmplementeerd.

De OnGuard interface functioneert in verschillende processen en bedrijfsmodellen, onafhankelijk van eventuele outsourced arrangementen. De lage investeringen en flexibele licentiekosten maken een de oplossing haalbaar voor portfolio's vanaf 10 miljoen euro.