FRONT-END & PORTAL

Mylette levert volledige portals voor financial services, ondersteund als een product. Deze oplossing vergt substantieel lagere investeringen dan vergelijkbare software waarmee het bereikbaar wordt voor kleinere banken en financiële dienstverleners.

Portal Functions

Portaal technologie geeft een bank de mogelijkheden tot het opzetten van een interactief online services platform, dat verschillende groepen gebruikers (cliënten), op een hen passende wijze bedient. De technologie is open, veel gebruikt en goed gedocumenteerd. Deelnemers zoals account managers in het services proces kunnen geïntegreerd worden waarmee de online interactie met de cliënt bestendigd wordt.

Browser based Market Monitor

Een voorbeeld implementatie is de online market data monitor. Deze is qua levels of service per gebruikersgroep te variëren en door gebruikers zelf naar eigen inzicht in te delen.

monitor

In tegenstelling tot vergelijkbare oplossingen is er geen installatie aan de gebruikerskant nodig, wat bijdraagt aan lagere totale kosten en een ultieme bereikbaarheid voor gebruikers, inclusief bereikbaarheid via tablets en smartphones.

Interactive Services

Een financieel portaal kan meer bevatten dan trading en koersinformatie. Denk aan interactief kennis delen, discussie - en interesse groepen, documentatie delen en workflows inrichten.

Thinking Out of the Box

Een groep cliënten wordt een service community, kennis wordt verrijkt met feedback. De services provider maakt meer contact met de gebruikers en kan sneller op veranderingen inspelen.