Class Actions

Mylette ondersteunt investeerders in deelname in Class Actions - gezamenlijke processen van aandeelhouders of andere belanghebbenden - tegen bedrijfsvoering op basis van een claim op gemiste waarde ontwikkeling of - inkomsten. Class Actions zijn een niet vaak voorkomend maar integraal onderdeel waar een beheerder van een investment portfolio mee te maken heeft.

Class Actions zijn typisch langdurige procedures waarbij individuele deelnemers hun rechten dienen te borgen door documentatie en formulieren te sturen naar de geëigende partijen die de aandeelhouders vertegenwoordigen.

Mylette helpt bij:

  • Identificeren van Class Actions;
  • Administratieve en procedurele ondersteuning in de deelname aan Class Actions.

Met deze service ondersteunen we (investment) banks, asset managers, pensioenfondsen, verzekeraars en (cliënten van) online brokers.